Formacions

La Direcció i Subdirecció de l'onada Golden Beach estan en constant formació. Transmetre a tot l'equip la informació apresa en aquest cursos es important per a elles, i, així es denota desprès en la nostra feina. Gràcies Chari i Penny per vetllar pel bon funcionament de l'Onada la Ràpita.

18-11-2021

LA RÀPITA