Noves tecnologies

Cada resident té els seus gustos i aficions, als quals intentem que s'apropin al màxim. Gràcies a les noves tecnologies això és més fàcil.

12-11-2021

DELTEBRE