La nostra fissio és un " CRACK"

La nostra Fissio, Paula, us assessora a l'hora d'aquirir qualsevol ajuda tècnica: caminador, cadira de rodes, grues, utensilis per a les AVD del menjar, higiene... totes les ajudes, que faciliten la vida de les persones grans i cuidadors-es.

02-11-2021

DELTEBRE