Teràpia Ocupacional

La Teràpia Ocupacional als centres residencials es centra entre altres coses en rehabilitar destresses, entrenament de les AVD's, adaptacions amb ajudes tècniques i assessorament a l'equip auxiliar. Avui la nostra terapeuta ocupacional, l'Anna, ha fet una valoració de difàgia.

#lonadaserveis

#terapiaocupacional

28-10-2021

GANDESA