A l'altra banda

La pandèmia ha creat una gran bretxa social, la causant principal d'aquest distanciament encara present en residències.

Són moltes les famílies que degut a la pandèmia no han pogut estar aprop dels seus familiars. 

Les tecnologies i les xarxes socials han fet possible que aquest distanciament sigui més "proper".

Les trucades telefòniques, les videotrucades ho han fet possible.

04-10-2021

GANDESA