Enfortim els vincles!

Mitjançant els jocs de taula i les diferetns manualitats i activitats enfortim els vincles amb els companys d'unitat de convivència i ens coneixem molt millor els uns amb els altres!

24-09-2021

LES BORGES BLANQUES