Activació

Amb la programació de les activitats, donem continuïtat i variació en les nostres activitats diàries. Treballem un desenvolupament físic i mental dintre les possibilitats personals.

20-09-2021

CERDANYOLA