Entrega del pòster orígens

Fem entrega del pòster del projecte Oígens de vida a la família d'Artura.

La història de vida és un regal que emociona.

14-09-2021

DELTEBRE