Potenciem les capacitats autònomes

Usuaris de la nostra residència realitzant activitats de caire autònom i doncs ens agrada potenciar les seves capacitats i que millor manera que fent-ho amb activitats del seu interés per a que els motivi. 

Gran ventall d'activitats, uns prefereixen fer lectura de diaris o llibres, en canvi d'altres exerciten la ment fent operacions de càlcul o simplement els hi agrada pintar mandales o dibuixos. 

Els vostres usuaris que són ... més de lectura, de pintura o de càlcul?

30-07-2021

GANDESA