Taller de cognició

El treball mental es important per entrenar el cervell a plasmar aquells coneixements que hem après i no oblidar los. Un bon exercici es escriure, dibuixar, jocs de taula...

30-07-2021

CERDANYOLA