Cognició

El treball cognitiu es fonamental per preservar i treballar les seves habilitats. Quina concentració!

08-07-2021

CERDANYOLA