La prevenció la millor eina.

Una bona eina per vetllar per l'estat de salut dels nostres usuaris i usuàries és la prevenció, per aquesta raó és important fer un seguiment regular de les seves constants, ja que aquestes reflecteixen funcions essencials del nostre cos.

08-07-2021

SANT ANTONI (BARCELONA)