La nostra revista

Aquesta setmana, ha sortit el número 1 de la nostra revista. Després de moltes sugerències, el nom escollit ha estat "ratets nostres". Nom que reflexa molt bé el que volem projectar en aquesta revista, un resum del nostre dia a dia, dels nostres ratets.

06-06-2021

TORTOSA