COMUNICACIÓ

No parem de comunicar-nos. La capacitat de percebre els sentiments, els estats d'ànim, pensaments i emocions és la base d'una bona comunicació. En el taller de tertúlia i en les activitats diàries, aquest apropament és indispensable.

18-05-2021

CERDANYOLA