Gimnàs a la Residènica

Avui hem fet una sessió de gimnàs dirigida per les nostre professionals. Bona feina.

Pensem molt en l'importància de mantenir-nos actives per no perdre la mobilitat.

07-05-2021

CASSERRES