DIVERSITAT

No pots obligar a ningú a canviar, cada un és com es, actua com vol i mostra el seu amor com sap. Orgullosos de tots ells. Ens feu millor cada dia.

03-05-2021

CERDANYOLA