On n'hi hagut, sempre en queda

"On n'hi hagut, sempre en queda", Els nostres residents potencien les seves habilitats a la bugaderia, plegant roba. Montse la bugadera està contentíssima, té tot el matí bona companyia i a més l'ajuden en les seves tasques.

28-04-2021

DELTEBRE