I EL DRAC TAMBÉ HA VINGUT!

Els usuaris de la unitat Farola han realitzat un taller psicoestimulatiu significant de la Diada.

El DRAC ens ha visitat també a la residència!

23-04-2021

GANDESA