TEMPS LLIURE

En l'ACP es molt important tenir en compte els gustos i preferències de la persona. Tenir temps lliure significa que podem fer allò que ens agrada o que en aquell moment ens satisfà. Un temps amb molt de valor personal.

21-04-2021

CERDANYOLA