martes y 13, ni te cases ni te embarques

Avui al CD hem fet memòria de les supersticions de la nostra cultura.

13-04-2021

CASC ANTIC