TÈCNICS

Donar seguretat es trasment en confiança. Els tècnics treballen l'esquema corporal i el control psicomotriu amb les bicicletes. Un taller amb moltes possibilitats.

25-03-2021

CERDANYOLA