TEMPS LLIURE

No només és realitzen activitats programades per treballar capacitats. També es important que puguin decidir en el seu temps lliure que volen fer.

18-03-2021

CERDANYOLA