ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

Els nostres residents treballen el tacte i gust mitjançant les fruites. Avui decideixen que la poma la menjaran amb canyella i sucre morè.

15-03-2021

CERDANYOLA