Diploma ACRA

Hem rebut el diploma de participació en "Gent Gran Gent Artista

02-02-2021

PARC DEL GUINARDÓ