Psicomotricitat fina

Amb aquesta de desengantxar clips i posar-los en el paper treballem la psicomotricitat fina. Així millorem la precisió, la força controlada, la coordinació visuo-manual i la concentració. Sembla fàcil però té la seva dificultat. 

03-12-2020

LA SÉNIA