AutoPCR

El dia 4 de novembre, des del CAP Sant Fruitós ens van portar un kit d'autoPCR per poder cribar a tot el nostre personal. Tot i que ens les podem fer nosaltres mateixos, de moment vam preferir que ens ho fessin les nostres infermeres!

Degut a l'elevat risc de contagi, aquest cribatge es farà de forma mensual per a tot l'equip de la residència. Això ens ajudarà a saber en quina situació es troba l'equip, per seguir cuidant als nostres avis amb el menor risc possible. 

Salut per a tots i totes!!

18-11-2020

SANT FRUITÓS DE BAGES