Cribatges massius

A Casserres ja ens van fer les proves pcr a tots els membres de l'equip. Tots els resultats han estat negatius.

Degut a la situació del nostre territori aquestes proves s'aniran repetint periòdicament.

Seguim... 

28-10-2020

CASSERRES