Spa

Els centres disposen de zones de Spa amb equips i circuits aquàtics on les persones usuàries porten a terme sessions d'hidoteràpia i relaxació. 

08-11-2023