Ajudes tècniques

Són ajudes tècniques tots aquells aparells que serveixen per facilitar el dia a dia de les persones en estat de dependència, ja sigui permanent o puntual. 

La incapacitat permanent es correspon amb la situació d’aquelles persones que, a causa de la seva edat o per alguna malaltia, no poden valdre’s per elles mateixes. Les que pateixen una dependència puntual solen patir algun tipus de circumstància que temporalment els provoca un cert grau de supeditació. 

Tant per a uns casos com per als altres el desenvolupament del dia a dia es pot veure compromès en l’aspecte de la mobilitat, igual com també per la persona que desenvolupa el paper de cuidadora. 

En aquests casos, tenir a mà les ajudes tècniques que simplifiquin cada acció és quelcom molt necessari, ja que la seva funció és afavorir el desenvolupament de les activitats bàsiques diàries, aportant autonomia, seguretat, garantía i comoditat a la persona dependent i a la cuidadora.

08-11-2023