Sala multisensorial Snoezelen

L'objectiu és poder interaccionar amb el medi a través de l'estimulació dels seus sentits i capacitats. Aquesta aula treballa a través dels sentits i les sensacions. Amb aquesta paraula, es fa referència a una intervenció global, destinada a proporcionar a les persones usuaries, estímuls sensorials que els facilitin una sensació de benestar a partir d'estimulació o relaxació, segons els objectius. Permet experimentar tota classe de sensacions (visuals, corporals, auditives...) i conèixer el món que els envolta.

10-07-2023