Atenció centrada en la Persona (ACP)

La metodologia de treball dels centres de L’Onada Serveis es basa en l’Atenció Centrada en la Persona. És una nova perspectiva que valora de forma prioritària a les persones, independentment de la seva edat i el seu estat de salut, centrant-se en la persona i no en la demència.

09-11-2023