Tauleta digital

La finalitat és obtenir respostes motores, emocionals, funcionals i conductuals. Els centres creen espais controlats, rics en experiències sensorials, per potenciar la sensibilitat, incrementar la percepció de l'entorn i afavorir la iniciativa i la diversió.

08-11-2023