Adaptabilitat

Oferim una atenció personalitzada en funció de cada usuari i presentem tot un conjunt d'equipaments i instal·lacions dirigides a atendre de manera integral tot tipus de necessitats que plantegi l'etapa de la vellesa.

L'Onada Serveis conta amb un sistema de gestió propi basat en el model EFQM.

L'Onada Serveis té com missió que el nostre client i la seva família pugui gaudir de tots els serveis necessaris per a enfrontar-se a l'etapa de la vellesa, per això tenim un equip de professionals que reben formació de forma contínua.